Bygdeportal

Dette blir den nye bygdeportalen for Skjelstadmark. Portalen er under utvikling. Idrettslaget sin side finner du her.

Alle lag og foreninger i bygda kan publisere innhold på denne siden. Stoff som ønskes publisert sendes til:  ungdomslag@skjelstadmark.no